فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151
اخبار

کنفرانس کبد چرب

کنفرانس کبد چرب ● زمان: پنجشنبه 96/12/10 ● دبیر کنفرانس: دکتر رحیمی مکان: اتوبان آقابابایی، شهرک سلامت، طبقه سوم، مرکز پزشکی پورسینا حکیم (پارکینگ عمومی و اختصاصی دارد)