فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

آموزش بیماران

آنچه بیماران میبایست از کبد چرب بدانند

تعریف کبد چرب

به تجمع بیش از 5% چربی در سلولهای کبدی "کبد چرب" میگویند. در اصطلاح علمی کبد چرب به دو نوع الکلی و غیرالکلی تقسیم میشود. کبد چرب الکلی بعلت مصرف طولانی مشروبات الکلی ایجاد میشود در حالیکه کبد چرب غیر الکلی در اثر عواملی مثل اضافه وزن، چاقی، دیابت، سوء تغذیه و ... بوجود می آید. نمای بالینی و سونوگرافی این دو بسیار به هم شبیه است و شرح حال بیمار به پزشک مبنی بر سابقه مصرف الکل برای افتراق آنها بسیار مهم است و ضرورت دارد بیماران در صورت مصرف مشروبات الکلی، حتی اگر پزشک از آنها سوال نکرد، مصرف آنرا به پزشک خود بگویند. بدیهیست کسانیکه کبد چرب غیر الکلی دارند در صورت مصرف الکل آسیب کبدی آنها چند برابر میشود. مطالب زیر به کبد چرب غیر الکلی اختصاص دارد.

شیوع کبد چرب

عوامل خطر ایجاد کننده کبد چرب

علایم کبد چرب

عوارض کبد چرب

تشخیص

درمان